MTR Express

MTR Express är en svensk tågoperatör som trafikerar sträckan Stockholm <-> Göteborg sedan mars 2015. När den svenska fjärrtågstrafiken avreglerades 2010 öppnades marknaden. Vilket resulterade i att det Hongkong-baserade företaget MTR Corporation, etablerade sig på sig på en av Sveriges lönsammaste tågsträckor som en direkt konkurrent till SJ.

MTR en Hongkongbaserad koncern som bland annat driver stadens tåg- och tunnelbanesystem. Företaget driver även spårbunden trafik i Australien, London och några stora kinesiska städer. I Sverige driver bolaget Stockholms tunnelbana och i december förra året tog MTR även över driften av pendeltågen. För drygt två år sedan började det svenska dotterbolaget MTR Express köra tåg mellan Stockholm och Göteborg i konkurrens med SJ:s snabbtåg X2000.